• .

  • .

  • .

  • .

  • .

In het najaar van 1974 besloot Henk de Jong Sr, huisarts in het Brabantse dorp Dussen, een zeilboot te gaan bouwen voor zijn zonen die toen de leeftijd hadden om zich op een meer serieuze manier met de zeilsport te gaan bezighouden. Na rijp beraad kwam hij uit op de Cadet, een volwaardige wedstrijdboot en uitermate geschikt om het zeilen goed te leren. Met een aantal ouders die enthousiast gemaakt waren, werden in de wintermaanden van 1974-1975 maar liefst 6 Cadetten gebouwd. Ondertussen was ook formeel het Cadetsquadron 251 opgericht en erkend. Het officiële document hiervan is gedagtekend op Kerstavond 1974. Een vriendenkring van 6 families was tijdens de Pinksterdagen van 1975 aanwezig bij de eerste tewaterlating van de 6 boten op de Kurenpolder.

De kersverse club had niet vanaf het eerste beging een clubhuis ter beschikking. De accommodatie bestond uit 5 kisten die als berging en zitplaats dienden. Met jaloerse blikken werd gekeken naar de fraaie accommodatie van de inmiddels al aanwezige surfclub.

Vanaf het begin is enthousiast gewerkt aan de opbouw van de club en haar zeilprestaties. De gezelligheid die daarmee gepaard ging is tot op de dag van vandaag nog medebepalend voor het karakter en de sfeer die we bij ZCK aantreffen.

Vanaf het begin werd het wedstrijdzeilen vooropgesteld want de onderliggende gedachte was dat je dan pas echt leert zeilen. Veel steun werd hierbij gegeven door de Nederlandse Cadetklasse Organisatie die overigens blij was met dit nieuwe squadron, het grootste in Nederland, en konden wij het ons veroorloven om met ingang van 1993 met mede een aantal ZCK Cadetzeilers een Rotterdam squadron van start te laten gaan.

In 1976 ontstond de behoefte ook de jongere kinderen solo te laten zeilen en werden de eerste Optimisten op de Kurenpolder geïntroduceerd.

In 1979. Betrokken de surfers een nieuw clubhuis en kon ZCK de oude behuizing overnemen. Met veel inzet, waarbij vooral Christoffel Kramer genoemd moet worden, werd er gewerkt aan de opbouw van het clubhuis, het terras en later het Optimistenrek, de kleedkamers en het botenhuis. Een prachtig staaltje van vakmanschap en werklust.

De tand des tijds knaagt echter aan alles, vooral aan een (reeds gebruikte) houten constructie. Eind 80-er jaren waren we zonder meer aan een nieuwe accommodatie toe maar daar er onzekerheid bestond of ZCK op de Kurenpolder kon blijven, was het niet verantwoord te investeren in een nieuw clubgebouw. In 1990 kwam die zekerheid en de januari storm bracht de bouwplannen in een stroomversnelling door het dak van het clubhuis te blazen. Dit was het begin van een jaar lang bouwen door vele clubleden waarbij Richard Janssen en Jan Zijlmans zich dermate verdienstelijk hebben gemaakt dat ze tot Lid van Verdienste van ZCK zijn benoemd - geen wassen neus, want dit vereiste zelfs een aanvulling van ons Huishoudelijke Reglement! De geschiedenis van de "grote bouw" is terug te vinden in de fotocollectie in het clubgebouw.

In 1990 is besloten om de 420 bij ZCK te introduceren als opvolger van de Cadet. Een Statuten wijziging maakte het mogelijk dat toen ook zeilers ouder dan 17 jaar lid konden zijn van ZCK. Het karakter van een jeugdzeilvereniging mocht echter niet verloren gaan en dit is dan ook niet gebeurd.

In 1992 werd de Laser als (eenmansboot) opvolger van de Optimist bij ZCK geïntroduceerd om onze zeilers de mogelijkheid te geven zich ook in de richting van een eenmansboot verder te ontplooien. In het jaar 1998 is voor het eerst een volledige wedstrijdserie gevaren op het thuiswater van ZCK. Hieraan wordt deelgenomen door een groeiend aantal "senior sailers".

In 1993 is het clubhuis uitgebreid met een stalling voor materiaal en boten en in 1994 werden er nieuwe motoren aangeschaft. In 1995 werd het nieuwe starteiland in gebruik genomen dat door de nimmer aflatende ijver van Richard Janssen gestalte heeft gekregen.

In 1996 en 1997 is vooral veel aandacht besteed aan het onderhoud van het varend materiaal; zowel Optimisten, Cadetten als Rescues werden grondig onderhanden genomen.

In de zomer van 1998 was Nederland gastland voor het wereldkampioenschap in de Cadet klasse. Dit evenement vond plaats in Hellevoetsluis. De organisatie was voor een zeer groot deel in handen van ZCK. Vooral onze wedstrijdcommissie heeft hier laten zien dat ze voor een evenement van deze omvang hun hand niet omdraaien.

In 1999 werd het 25-jarig bestaan van de club gevierd. Met zeer vele (oud-) leden en bestuursleden, tesamen met enkele vertegenwoordigers van andere clubs, organisaties en lokale overheden, werd deze memorabele gebeurtenis op grootse wijze gevierd.

In 2000 werd de Kurenpolder (andermaal) verkocht. Nu is het de familie Gommers uit Oosterhout die gaat proberen, er een 5-sterren recreatiebedrijf van te maken.

In 2002 organiseerde en had ZCK de wedstrijdleiding voor de allereerste Wereldkampioenschappen Laser 4.7 (jeugd) te Muiderzand.

In 2013 organiseerde ZCK het WK Splash waaraan ook haar zeilers deelnamen.

In 2014 zijn onze splashzeilers naar het WK in Polen.

Contact

Kurenpolderweg 31

4273 LA Hank

E-mail

Leden Login